Malac sveznalac – Mentalna artimetika Malac Genijalac Požarevac

Šta je Malac sveznalac?

Malac sveznalac je program koji ima za cilj da podstiakne radoznalost, kreativnost i intelektualni razvoj najmlađe dece. Pažljivo odabranim temama dete se podstiče da posmatranjem, opažanjem i pamćenjem zadovoljava svoja interesovanja i usvaja nove pojmove. Predmet dečijeg interesovanja su prirodne pojave i svet koji ga okružuje. Takođe intelektualni razvoj je nemoguć bez razvoja matematičkih i jezičkih sposobnosti. Zato su upravo tim važnim temama bavimo u programu Malac sveznalac.

Razvoj matematičkih veština

Matematika kao najvažnija prirodna nauka predstavlja posebnu oblast interesovanja naše škole. Dobar metodološki pristup i upotreba efikasnih nastavnih sredstava, kroz numicon oblike i druga zanimljiva sredstva, doprinosi da deca steknu neophodnu ljubavi ka matematici i razviju logičko i analitičko razmišljanje.

Ovaj segment programa sadrži sledeće teme:

 • odnosi u prostoru;
 • relacije među predmetima (suprotnostima i veličinama);
 • geometrijski oblici;
 • skupovi i nizovi;
 • pisanje brojeva;
 • brojanje;
 • računanje.

Upoznavanje sredine i sveta oko nas

Ko sam ja? Šta ja to vidim? Zašto je to tako i kako prirodne pojave funkcionišu? Na ova i mnoga druga pitanja, dajemo metodički primerena, jasna i sažeta objašnjenja. Cilj je da deca steknu neophodna znanja o živoj i neživoj prirodi i njihovoj međusobnoj povezanosti, orjentaciji u prostoru i vremenu, kulturi življenja i odnosu sa drugim bićima u svom okruženju.

Tokom ovog segmenta obrađuju se sledeće teme :

 • kosmologija (planete i zvezde);
 • životna sredina;
 • prirodne pojave vezane za sunce, vodu, vazduh i zemljište;
 • kontinenti i zemlje sveta;
 • živi svet (životinje i biljke);
 • uloga čoveka;
 • zaštita životne sredine.

Slova i razvoj govora

U ovom segmentu bavimo se osnovama jezika. Prvo težište je na grafomotoričkim vežbama radi razvijanja fine motorike i fonološke svesti kroz prepoznavanje slova u rečima, da bi potom razvijali glasovnu kulturu bogaćenjem rečnika, kroz razgovore i pričanje. Konačni cilj je da se dete osposobi da samostalno piše, vlada osnovnom tehnikom čitanja i razume ono što pročita.

Teme ovog segmeta su:

 • prepoznavanje slova;
 • razlikovanje glasa i slova;
 • razrade grafomotorike;
 • pisanje slova i reči;
 • konstrukcija rečenica;
 • čitanje;
 • zanimljiva gramatika;

Kome je program namenjen?

Program je usklađen sa razvojnim sposobnostima i interesovanjima dece uzrasta od 3,5 do 6 godina. Plod je dugogodišnjeg rada i intenzivne prakse u školama Malac Genijalac. Razvijen je u saradnji sa pedagoškim stručnjacima (vaspitačima, pedagozima, psiholozima, defektolozima) iz različitih obrazovnih ustanova širom regiona.

Program Malac Sveznalac je podeljen u dva nivoa:

 • I nivo (deca od 3,5 do 5 godina);
 • II nivo (deca od 5 do 6 godina).

Nastava se održava dva puta nedeljno po sat i po (sa pauzama između časova). Grupe su male i ograničene sa individualnim pristupom svakom detetu. Propušteni časovi se nadoknađuju.

Za svakog polaznika je obezbeđen učenički set koji čine 3 knjige: Upoznajmo brojeve, Malac Sveznalac i Malac Slovarac.

Edukativni programi:
1. NUMICON – 3-5 godina
2. MENTALNA ARITMETIKA – 4-14 godina
3. MALAC SVEZNALAC – 3-5 godina

Kontaktirajte nas,
zakažite besplatan čas
i uverite se u kvalitet naših usluga!

WEB PLATFORMA